Zakłady Mięsne „BYSTRY”

Termin rozpoczęcia: lipiec 2014
Termin zakończenia:
Zlecający: Zakłady Mięsne „BYSTRY”
Opis: Zabezpieczenie nasypu ścianką z grodzic stalowych TKL 601 w Swarzędzu.

Galeria