Ścianki szczelne

Berlińskie

Wznoszenie głęboko posadowionych budynków w miejskiej zabudowie wiąże się z koniecznością…

Pale

Palisady

Wznoszenie głęboko posadowionych budynków w miejskiej zabudowie wiąże się z koniecznością…

Odwodnienia

Wykopów

Budowa głęboko posadowionych obiektów budowlanych i inżynieryjnych często napotyka…

Przeciski

Przewierty gruntowe

Układanie przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych itp…

Sieci

wod-kan

Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w warunkach miejskich wymaga od wykonawcy…

Przepompownie

Wodociągowe i kanalizacyjne

Rozbudowane systemy kanalizacyjne funkcjonujące w dużych miastach wymagają budowania…