Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO WOD-INŻ SP. Z O.O.
ul. Modlińska 270
03-152 Warszawa
NIP: 524-030-24-99
REGON: 002166377
KRS 0000071756
Sąd Rej dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gosp. KRS
  • Telefon: 22 819 08 84
  • Telefon: 22 819 09 46
  • Telefon: 22 614 89 95
  • Telefon: 22 614 83 71
  • Telefon: 22 614 96 01
  • Telefon: 22 819 09 31
  • FAX: 22 819 07 88
  • E-mail: wodinz@wodinz.pl