Przepompownie wodociągowe i kanalizacyjne

Rozbudowane systemy kanalizacyjne funkcjonujące w dużych miastach wymagają budowania przepompowni w celu zapewnienia stałego odbioru ścieków. Zależy od tego bezpieczne funkcjonowanie całego miasta. Zapewnienie dostawy wody pitnej na ciągle powiększających się obszarach zurbanizowanych jest możliwe w oparciu o system przepompowni wodociągowych. Rozbudowujące się sieci kanalizacyjne i wodociągowe wymagają nowoczesnych urządzeń dla zapewnienia ciągłości ich pracy. Zaawansowane systemy centralnego sterowania pracą obiektów umożliwiają pełną kontrolę nad ich funkcjonowaniem w sieci.

WOD-INŻ systematycznie uczestniczy w modernizacji istniejących oraz budowie nowych przepompowni kanalizacyjnych i wodociągowych realizując zlecenia MPWiK w Warszawie oraz lokalne obiekty dla zakładów przemysłowych.

Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą zabezpieczenia wykopów oraz wbijania ścianek szczelnych.