Sieci wod-kan | Sieci kanalizacyjne i wodociągowe

Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w warunkach miejskich wymaga od wykonawcy dużego doświadczenia i sprawnej organizacji robót. WOD-INŻ specjalizuje się
w budowaniu kolektorów ściekowych i magistral wodociągowych dużych średnic w trudnych warunkach gruntowo – wodnych, dysponuje odpowiednim sprzętem i stosuje najnowsze technologie. Pracownicy firmy posiadają wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie zdobyte przy realizacji wielu trudnych i odpowiedzialnych zadań.

Do najważniejszych naszych klientów należą między innymi MPWiK w Warszawie, Centra Handlowe (Bllue City), Developerzy.

Nasze doświadczenia zdobywaliśmy podczas budowy kolektorów ściekowych o średnicach od 0,30m do 2,40m oraz przewodów i magistral wodociągowych o średnicach od 200mm do 1200mm.

Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą zabezpieczenia wykopu ścianką berlińską oraz ofertą ścianek szczelnych.