Polityka Prywatności

W niniejszej polityce prywatności zostały opisane zasady przetwarzania informacji na Państwa temat przez firmę Wod-Inż Sp. z o.o., w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Podstawa prawna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych podawana jest w związku
z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 bądź 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Po uzyskaniu od Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://wodinz.pl/.

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Wod-Inż Sp. z o.o. ul. Modlińska 270,  03-152 Warszawa
NIP: 524-030-24-99
REGON: 002166377
KRS 0000071756
Sąd Rej dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gosp. KRS

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: wodinz@wodinz.pl

Operator jest Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w celu prezentacji oferty lub informacji. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Zakres przetwarzania danych
Podczas każdej wizyty na naszej witrynie internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego użytkownika.

Gromadzone są następujące dane:

 • adres IP użytkownika
 • informacje o typie i wersji używanej przeglądarki
 • system operacyjny użytkownika
 • data i czas wizyty
 • dostawca usług internetowych użytkownika
 • witryny, które przekierowują system użytkownika na naszą stronę internetową
 • witryny, otwierane przez system użytkownika za pośrednictwem naszej witryny internetowej

Obsługa zapytań za pomocą adresów e-mail i numerów telefonów umieszczonych w Serwisie

W celu udzielenia odpowiedzi przetwarzamy dane osobowe przesłane przez Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej oraz rozmowy telefonicznej, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, treść zapytania. Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja żądania osoby, której dane dotyczą (otrzymanie odpowiedzi na zapytanie). Dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.

Dane będą również przechowywane w plikach cookies naszego systemu. Dane te nie będą przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współprcownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
 • firma hostingowa,
 • firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,

Ponadto dane te możemy udostępnić podmiotom do tego uprawnionym przez właściwe regulacje prawne (np. policji).

Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).

Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do Państwa danych osobowych ­- art. 15 RODO,
 • ich sprostowania – 16 RODO,
 • usunięcia – 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania – 18 RODO,
 • ich przenoszenia – 20 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

 

Polityka prywatności przy korzystaniu z narzędzia Google Analytics

W witrynie zainstalowane jest narzędzie Google Analytics, które śledzi ruch użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, ż w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Można także zablokować rejestrowanie danych zapisywanych przez pliki cookies, dotyczących korzystania z tej strony internetowej przez użytkowników bezpośrednio przez Google.

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.