Wola Ossowińska

Termin rozpoczęcia:  06.2020
Termin zakończenia:
Zlecający:  Pegas Sp. z o.o.
Opis: Zabezpieczenie skarp wykopu ścianką z grodzic stalowych na zadaniu inwestycyjnym: Wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie remontu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 relacji Hołowczyce – Wronów w miejscu skrzyżowania z rzeką Bystrzycą z dwoma rowami melioracyjnymi.

Galeria