Villa Arte ul. Jana Kazimierza

Termin rozpoczęcia: styczeń 2011
Termin zakończenia:
Zlecający: BUDIMEX S.A.
Opis: Zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską

Galeria