ul. Śląska, Warszawa

Termin rozpoczęcia:  07.2016
Termin zakończenia:  11.2016
Zlecający:  Cekom Sp. z o.o.
Opis: Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia wykopu w postaci ścianki berlińskiej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śląskiej 6 w Warszawie.

Galeria