ul. Sikorskiego Warszawa

Termin rozpoczęcia: październik 2009
Termin zakończenia: październik 2009
Zlecający: SPEC S.A. Warszawa
Opis: Wykonanie przewiertów sterowanych DN 508mm 2x 23m pod ul. Sikorskiego w Warszawie

Galeria