ul. Powązkowska/Elbląska, Warszawa

Termin rozpoczęcia: maj 2015
Termin zakończenia:
Zlecający: Esbud Piotr Sagan
Opis: Wykonanie zabezpieczenia skarpy wykopu tymczasową odzyskiwaną ścianką szczelną na budowie Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi w rejonie ulic Powązkowskiej i Elbląskiej w Warszawie.

Galeria