ul. Powązkowska w Warszawie

Termin rozpoczęcia: lipiec 2014
Termin zakończenia: wrzesień 2014
Zlecający: Unibep S.A.
Opis: Zabezpieczenie wykopu na budowie zespołu mieszkaniowego „Żoliborz Artystyczny etap IV” budynej J przy ul. Powązkowskiej w Warszawie.

Galeria