ul. Posag 7 Panien, Warszawa

Termin rozpoczęcia:  03.2016
Termin zakończenia:  04.2016
Zlecający:  Veolia Energia Warszawa S.A.
Opis: Szalowanie ścian wykopu liniowego na potrzeby budowy magistrali sieci ciepłowniczej na obiekcie Posag 7 Panien w Warszawie.

Galeria