ul. Popularna w Warszawie

Termin rozpoczęcia: wrzesień 2014
Termin zakończenia: grudzień 2014
Zlecający: Elektrobudowa S.A.
Opis: Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonanie drenażu na budowie stacji energetycznej 110/15kV RPZ Wiktoryn przy ul. Popularnej w Warszawie na działce 57/6.

Galeria