ul. Obrzeżna 3 w Warszawie

Termin rozpoczęcia: październik 2013
Termin zakończenia: kwiecień 2014
Zlecający: Unibep S.A.
Opis: Wykonanie zabezpieczenia skarp wykopu ścianką berlińską na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami przy ul. Obrzeżnej 3 w Warszawie.

Galeria