ul. Międzyborska w Warszawie

Termin rozpoczęcia: listopad 2010
Termin zakończenia: marzec 2011
Zlecający: MOSTOSTAL Warszawa S.A.
Opis: Zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską na budowie Zespołu Budynków Wielorodzinnych z Usługami przy ul. Międzyborskiej w Warszawie.

Galeria