ul. Marszałkowska, Warszawa

Termin rozpoczęcia:  07.2017
Termin zakończenia:  09.2018
Zlecający:  NDI S.A.
Opis: Tymczasowe zabezpieczenie skarp wykopu ścianką berlińską oraz ścianką szczelną na budowie obiektu budowlanego (Rotunda) przy ul. Marszałkowskiej 100/102 w Warszawie.

Galeria