ul. Ludna, Warszawa

Termin rozpoczęcia:  04.2016
Termin zakończenia:  04.2016
Zlecający:  Warbud S.A.
Opis: Wykonanie 36 szt. pali CFA o średnicy 500 mm, zbrojonych zbrojeniem koszowym, na budowie budynku przy ul. Ludnej w Warszawie.

Galeria