ul. Kowieńska, Warszawa

Termin rozpoczęcia:  04.2016
Termin zakończenia:  04.2016
Zlecający:  Timbud II Sp. z o.o.
Opis: Zabezpieczenie skarp wykopu odzyskiwaną ścianką berlińską oraz palisadą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ul. Kowieńskiej 3 w Warszawie.

Galeria