ul. Grodzieńska, Warszawa

Termin rozpoczęcia:  01.2020
Termin zakończenia:  05.2020
Zlecający:  Alfa Bet Polska Sp. z o.o. Sp. K.
Opis: Zabezpieczenie skarp wykopu tymczasową ścianką berlińską na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Grodzieńskiej 12/19 w Warszawie.

Galeria