ul. Domaniewska 37c /ul. Rodzin Hiszpańskich

Termin rozpoczęcia: wrzesień 2013
Termin zakończenia: październik 2013
Zlecający: Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
Opis: Wykonanie zewnętrznych robót instalacji sanitarnych i wodociągowych przy ul. Domaniewskiej 37c oraz ul. Rodzin Hiszpańskich w Warszawie.

Galeria