ul. Berlinga w Białymstoku

Termin rozpoczęcia: maj 2014
Termin zakończenia:
Zlecający: Asko S.A.
Opis: Wykonanie zabezpieczenia skarp wykopu ścianką berlińską oraz palisadą z pali betonowych zbrojonych dwutewonikiem na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami przy ul. Berlinga w Białymstoku.

Galeria