Stegny Południowe

Termin rozpoczęcia: maj 2010
Termin zakończenia:
Zlecający: Alisma Construction S.A.
Opis: Zabezpieczenie wykopu za pomocą ścianki kotwionej z grodzic stalowych na budowie centrum mieszkaniowo usługowego przy ul. Sobieskiego i Św. Bonifacego w Warszawie.

Galeria