Stacja C-15 „Dworzec Wileński”

Termin rozpoczęcia: listopad 2012
Termin zakończenia:
Zlecający: JP Contracting Sp. z o.o.
Opis: Wykonanie rozparcia konstrukcji na budowie stacji C-15 „Dworzec Wileński”.

Galeria