Ścianka szczelna dla Centrum Nauki Kopernik

Termin rozpoczęcia: październik 2008
Termin zakończenia:
Zlecający: WARBUD S.A.
Opis: Zabezpieczenie wykopu stalową ścianką szczelną na budowie Centrum Nauki KOPERNIK przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w Warszawie.

Galeria