Port i nabrzeże Wisły w Grudziądzu

Termin rozpoczęcia: maj 2012
Termin zakończenia: październik 2012
Zlecający: Bomadol Sp. z o.o.
Opis: Wbicie grodzic stalowych typu GU 18N. Rewitalizacja i adaptacja terenów poprzemysłowych – port i nabrzeże Wisły, do nowych funkcji turystyczno – rekreacyjnych w Grudziądzu.

Galeria