Modernizacja pompowni wodociągowej „Marymont Skarpa”

Termin rozpoczęcia: grudzień 2004
Termin zakończenia: październik 2005
Zlecający: MPWiK w m. st. Warszawie
Opis: Modernizacja pompowni wodociagowej Marymont Skarpa przy ul. Rudzkiej w Warszawie. Montaż pomp KSB, armatura Ebro, instalacja hydrauliczna DN400 – DN1000 ze stali k.o. Przebudowa zasilania energetycznego.Automatyka. Rozruch technologiczny.

Galeria