Modernizacja oczyszczalni ścieków CZAJKA

Termin rozpoczęcia: wrzesień 2008
Termin zakończenia: styczeń 2012
Zlecający: WARBUD S.A.
Opis: Wykonanie rurociągów na budowie Modernizacja Oczyszczalni Ścieków przy ul. Czajki w Warszawie.

Galeria