LO przy ul. Oszmiańskiej w Warszawie.

Termin rozpoczęcia: maj 2014
Termin zakończenia:
Zlecający: Winnicki Sp. z o.o.
Opis: Wykonanie ścianki berlińskiej na budowie Sali gimnastycznej LO przy ul. Oszmiańskiej w Warszawie.

Galeria