Kolektor do CZAJKI

Termin rozpoczęcia: czerwiec 2009
Termin zakończenia: październik 2011
Zlecający: PRG METRO sp. z o.o.
Opis: Budowa układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni CZAJKA etap I. Przebudowa kolizji, wykonanie przecisków, budowa komór w rejonie ulic Milenijnej i Modlińskiej.

Galeria