Kanalizacja Białołęka-Henryków, Wiśniewo

Termin rozpoczęcia: marzec 2008
Termin zakończenia: październik 2008
Zlecający: MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
Opis: Budowa kanalizacji ogólnospławnej DN 0,3-0,6m na terenie dzielnicy Warszawa-Białołęka w rejonie ulic: Fleminga, Pułaskiego, Rozewskiej, Samowarowej, Sąsiedzkiej, Szałasa finansowanej z Funduszu Spójności UE. Włączenie do głównego kanału na głębokości 7,5m – roboty poniżej poziomu wody gruntowej.

Galeria