II linia metra w Warszawie – stacja C10 Rondo ONZ

Termin rozpoczęcia: wrzesień 2011
Termin zakończenia: marzec 2014
Zlecający: AGP Metro Polska
Opis: Przebudowa sieci wodociągowej DN 800, 600, 400 i 300(usuwanie kolizji) w rejonie stacji C10 Rondo ONZ II linii metra w Warszawie.

Galeria