Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich

Termin rozpoczęcia: sierpień 2009
Termin zakończenia:
Zlecający: Polimex – Mostostal S.A.
Opis: Zabezpieczenie wykopu tymczasową ścianką berlińską kotwioną.

Galeria