Pozostałe usługi – lata 1990-2004

Zagospodarowanie popiołów

Od początku swego istnienia WOD-INŻ uczestniczył w programie zagospodarowania popiołów z Elektrociepłowni Warszawskich oraz modernizacji mokrego składowiska popiołów Elektrociepłowni Żerań.
Zrealizowano zamknięty obieg wody nadosadowej budując pompownię, osadniki oraz sieć rurociągów stalowych.

W ramach zagospodarowania popiołów wykonano wiele kilometrów nasypów drogowych w okolicach Warszawy oraz rekultywację wyrobisk i terenów zdegradowanych.

Modernizacja i rekultywacja składowisk odpadów

Zaostrzenie wymagań przepisów ochrony środowiska spowodowało konieczność przeprowadzenia w latach dziewięćdziesiątych modernizacji warszawskich składowisk odpadów komunalnych. Firma WOD-INŻ uczestniczyła w tych zadaniach realizując nietypowe roboty ziemne, drogowe, drenażowe oraz instalacyjne.

Wykonano rekultywację składowiska odpadów Radiowo, kształtując od nowa skarpy oraz budując układ drogowy i system ujmowania odcieków. W ramach modernizacji składowiska odpadów w Łubnej wykonano system drenażowy i system gospodarki odciekami oraz część robót ziemnych związanych z rekultywacją skarp.

Zbiorniki wodne, tereny rekreacyjne

W latach 2002-2003 firma WOD-INŻ wykonała modrnizację Stawów Brustmana na osiedlu Wawrzyszew Dzielnicy Warszawa Bielany. Modernizacja polegała na odmuleniu stawów, umocnieniu brzegów, budowie drewnianych mostków, elementów małej architektury, wykonaniu chodników z kostki betonowej, sadzeniu drzew, krzewów i roślin wodnych oraz remoncie budowli regulacyjnych

Remonty konstrukcji żelbetowych

Żelbet jest najpopularniejszym materiałem budowlanym końca XX i początku XXI wieku. Pomimo swojej wysokiej trwałości nie jest wystarczająco odporny na agresję współczesnego środowiska.

Po latach eksploatacji ujawniają się uszkodzenia mechaniczne w postaci rys i pęknięć, uszkodzenia otuliny i korozja zbrojenia wynikające z przemian chemicznych betonu, defekty wynikające z wadliwego wykonawstwa lub błędów projektowych oraz zmiany struktury powstałe w wyniku agresji chemicznej.

Renowacja budowli żelbetowych przy użyciu nowoczesnych materiałów naprawczych zapewnia ich dalszą eksploatację przez wiele lat. Zabezpieczanie nowych obiektów znacznie przedłuża okres ich trwałości i bezawaryjnego funkcjonowania.

Prawidłowe wykonanie zabiegów renowacyjnych i zabezpieczających wymaga od wykonawcy specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

Firma WOD-INŻ posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie.

Zdobyliśmy je stosując różne techniki naprawy betonu:

  • obróbka powierzchni betonu i stali metodą strumieniowo-ścierną
  • obróbka powierzchni betnu metodą hydrodynamiczną (700 bar)
  • zabezpieczanie antykorozyjne zbrojenia i konstrukcji stalowych
  • ręczną reprofilację ubytków betonu
  • naprawę betonu metodą natryskową
  • sklejanie konstrukcji metodą iniekcji
  • uszczelnianie konstrukcji metodą iniekcji
  • uszczelnianie powierzchni powłokami mineralnymi i bitumicznymi
  • zewnętrzne wzmacnianie konstrukcji doklejanymi lamelami
  • ciśnieniowe wypełnianie pustek, rur osłonowych itp.

oraz używając materiałów czołowych producentów systemów naprawczych: MC-Bauchemie, Sika, Deiterman i innych.